Tag Archives: Chuyển phát nhanh đi Canada từ Tây Ninh

Chuyển phát nhanh từ Tân Biên đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Tân Biên đi Canada

Lời giới thiệu Việt Nam và Canada đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và đã duy trì mối liên hệ tốt đẹp suốt nhiều năm. Quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, cũng như sự […]

Chuyển phát nhanh từ Dương Minh Châu đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Dương Minh Châu đi Canada

Lời giới thiệu Hơn 50 năm gắn kết, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngoại giao vững chắc trên tinh thần hữu nghị và hợp tác. Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều […]

Chuyển phát nhanh từ Tân Châu đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Tân Biên đi Canada

Lời giới thiệu Việt Nam và Canada đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và đã duy trì mối liên hệ tốt đẹp suốt nhiều năm. Kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013 đã là dịp để thể hiện sự quan trọng của mối quan hệ […]

Chuyển phát nhanh từ Hoà Thành đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Hoà Thành đi Canada

Lời giới thiệu Việt Nam và Canada thiết lập mối quan hệ ngoại giao kể từ năm 1973 và duy trì rất tốt,  năm 2013 cả 2 nước vừa kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ ngoại giao giữa Canada và Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt thể […]