Tag Archives: Chuyển phát nhanh từ Hoà Thành đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Hoà Thành đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Hoà Thành đi Canada

Lời giới thiệu Việt Nam và Canada thiết lập mối quan hệ ngoại giao kể từ năm 1973 và duy trì rất tốt,  năm 2013 cả 2 nước vừa kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ ngoại giao giữa Canada và Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt thể […]