Tag Archives: chuyển phát nhanh đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Tân Biên đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Tân Biên đi Canada

Lời giới thiệu Việt Nam và Canada đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và đã duy trì mối liên hệ tốt đẹp suốt nhiều năm. Quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, cũng như sự […]

Chuyển phát nhanh từ Tân Châu đi Canada

Chuyển phát nhanh từ Tân Biên đi Canada

Lời giới thiệu Việt Nam và Canada đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và đã duy trì mối liên hệ tốt đẹp suốt nhiều năm. Kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013 đã là dịp để thể hiện sự quan trọng của mối quan hệ […]