Category Archives: TRANG CHỦ

Thuật ngữ phổ biến trong vận tải bằng đường hàng không

Gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến trong vận tải bằng đường hàng không, trong đó có những chữ cái viết tắt, hầu hết đều xuất phát từ tiếng Anh: A2A – Airport-to-Airport: vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đích ATA – Actual Time of Arrival: Thời gian đến […]