Tag Archives: Thanh toán các khoản phí vận chuyển và phụ phí xuất khẩu theo yêu cầu của công ty vận chuyển.