Tag Archives: Việt – Malaysia

Vận chuyển quần áo

Vận chuyển quần áo

Nhu cầu vận chuyển quần áo của người dân đang làm việc và sinh sống tại Malaysia Mặt hàng quần áo từ lâu đã chiếm một thị phần lớn trong thị trường hàng hóa xuất cảnh từ Việt Nam sang Malaysia. Tuy nhiên do khoảng cách cũng như những đặc thù về văn hóa, pháp […]