Tag Archives: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu đi Trung Quốc\

Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu đi Trung Quốc

Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu đi Trung Quốc Tài liệu bao gồm những loại nào? Tài liệu bao gồm: Văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài […]