Tag Archives: Chuyển hàng mây tre đan đi Đức tại Tây Ninh

Chuyển hàng mây tre đan đi Đức tại Tây Ninh

Xuất khẩu mây, tre đan đi Berlin (Đức) Mây tre đan Việt Nam Cây tre, cây trúc đã gắn bó, thiết thực với đời sống, tâm hồn người Việt. Thời mở cửa, hội nhập với thế giới, nhiều nghệ nhân, làng nghề mây tre đã tạo nên sức sống mới, làm ra những sản phẩm […]